:: Familjehemmens Riksförbund      

Aktuellt


INSPIRATIONSDAG


Vill bara förvarna. den 29 oktober har vi en inspirationsdag "Med ♡ för fler" i samarbete med pingstkyrkan i Lidköping. Kl 9 med inriktning familjehem, startar vi med mingel sedan tar Thomas Ardenfors vid. Han berättar om sina erfarenheter och sin bok. Markmamman bjuder på tips och råd för vad man som familjehem har för rättigheter eller kan tänka på.
Avslutar med mingel och tid för samtal och frågor runt kl 12.

Alla intresserade är välkomna dagen är gratis.

På eftermiddagen kl 16 kör vi nytt pass. Nu med inriktning att bli familjehem. Förcde dom funderar eller bestämt sig men inte börjat. Thomas Ardenfors startar även denna gång. Sedan ordförande i Bpis (Eva H) som berättar om olika aktörer, olika sorters uppdrag vi kan få m. m. sedan hoppas vi få ner någon av ungdomarna från familjehemsmöte för att berätta ur deras synvinkel. Bor ni så ni kan ta er hoppas jag att ni tar er dit och är med. I vilket fall sprid.


Familjehem utifrån barnets behov


I ett familjehem får barn och unga möjligheten att i nära relation med familjen forma ett liv med kontinuitet och trygghet. Genom att få tillhörighet och sammanhang i livet ökar chanserna för att tillvaron för den som placerats blir mer begriplig, hanterbar och meningsfull. Det är viktigt att barnet trivs i sitt sammanhang och att man innan placeringen gör sitt yttersta för att hitta en lämplig familj.

– De bästa familjehemmen är utan tvekan dem som umgåtts med andra familjehem och som på allvar vet vad ett åtagande innebär. Det är ett stort ansvar och man måste vara väl förberedd inför uppgiften, konstaterar Jeanette Andersson som själv arbetar som familjehem och även tagit hand om placerade barn och unga i 30 år.
Hon vet väl vilken viktig roll familjehemmen utgör i ett utsatt barns liv.
– Det är helt avgörande, därför efterlyser jag fler familjehem samt att samarbetet mellan olika involverade instanser ökar så att alla inblandade gemensamt kan verka för barn- och ungas bästa. Familjehemmen gör ett fantastiskt jobb och behöver också stöd, uppmuntran och god publicitet.

Att vara familjehem är ingen dans på rosor, men det ger oerhört mycket för alla inblandade och det är alltid mer än mödan värt.

Text: Ofelia Vasquez Graah-Hagelbäck.
SD bilaga Barn o Unga 8 juni 2016


Familjehemmens Riksförbunds

Kongress 2015, 6-8 maj 2016


Plats: Sikagården
(Ligger mellan Norrköping o. Katrineholm)


Program för helgen 6-8 maj 2016
Fredagen 6 maj

16,00-17,00 Ankomst.
17,00-18,30 Middag
18,30-21,00 AllaFamiljehem.se kommer och presenterar sin verksamhet. 21,00-21,30 Om FR.
21.30 Samkväm.

Lördag den 7 maj

7,30-8,30 Frukost
9,00-10,30 Föreläsning med Charbel Gabro ”Att komma till ett främmande land” 10,30-11:00 Fika
11:00-12,00 Föreläsning med Charbel Gabro fortsätter. 12,30-14:00 Lunch
14:00-15,30 Kongressförhandlingar.
15,30-16:00 Fika
16,00- 18:00 Föreläsning eller utflykt
EV, Konstituerande möte för styrelsen. 19,00 Middag

Söndag 8 maj

7,30-8,30 Frukost
9,00-11:00 Föreläsning eller utflykt
11:00 Fika avfärd hemåt.
Anmälan till Susann Vikberg email, susarmband@gmail.com el. 0921-649 88, 070-323 14 29


Barns och ungas rätt vid tvångsvård, SOU 2015:71


Syftet med utredningen om barns och ungas rätt vid tvångsvård har varit att stärka rättssäkerheten och barnens rätt. I betänkandet läggs bland annat förslag om att nuvarande lag, LVU, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, ska upphöra och ersättas av en ny.

”Ett hem att växa i”


FR anordnar en grundutbildning för nya och erfarna familjehem. Utbildnings materialet är framtaget av Socialstyrelsen och utbildningen kallas allmänt för” familjehemskörkort”.
Plats: Katrineholm och/el Örebro o. Södertälje
Start i slutet av september och 7 kvällar

För mer information och intresseanmälan kontakta Roland Oscarsson, 070-51 602 33, el Ann-Christin Larsson, o70-94 80 362, e-post famriks@hotmail.comForum för Familjevård


finns med som remissinstans för Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71)

Forum för Familjevård (FfF) är nu remissinstans för Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71). Remissvaret skall ha inkommit till Socialdepartementet senast 30 november 2015,
Fem av FfF:s medlemsorganisationer är också remissinstanser och har möjlighet att svara var för sig. Det är Organisationen för vuxna adopterade och fosterbarn (AFO), Familjevårdens Centralorganisation (FaCO), Familjehemmens Riksförbund (FR), Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård (RFF), samt Riksförbundet för Samhällets Styvbarn (RFSS).

Övriga medlemsorganisationer i FfF, Foreningen för Socionomer inom Familjehemsvården (FSF) och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) har också möjlighet att avge ett eget remissyttrande.

FfF:s styrelse kommer att under hösten arbeta med det gemensamma remissvaret.
Det är öppet för alla som är intresserade att lämna remissvar till Socialdepartementet. FfF uppmanar alla intresserade att göra det.

Henrik Ehrenberg
Ordförande i FfF"Barn drabbas när föräldrar inte får stöd"


”Biologiska föräldrar till barn som placerats i familjehem får inte det stöd som behövs för att de ska kunna vara delaktiga i barnets liv och det kan gå ut över barnen.

http://www.forumfamiljevard.se/

Mammakampen- från instinkt till insikt"


Rapport från KSAN o FfF:S om pilotverksamheten

”Flera mammor – ett placerat barn” under tiden 2012-2014 Ladda ner rapporten här Läs mer » http://www.forumfamiljevard.se/


Utdrag ur Fredrik Malmbergs blogg den 14 oktober 2014"


"Ikväll visade TV4:s Kalla fakta en dokumentär om sorgliga brister i skyddet av barn i familjehem. Det är inga nyheter, men dessa reportage måste fortfarande göra oss lika förbannade. Inget ansvar är större än när staten griper in och omhändertar ett barn. Det barnet har rätt till trygghet. Och det ansvaret får vi inte svika.

Samtidigt är det viktigt att inte låta vår upprördhet gå ut över alla de många familjehem som varje dag bidrar till att tända nytt hopp i barns liv. Som öppnar sina dörrar, sina familjer, ger trygghet och bidrar till utveckling. Vi måste tala mycket mer om hur vi kan rekrytera fler familjehem och hur vi kan stödja de familjer som finns där för barn som behöver en plats för en kort tid eller för ett helt liv".

Läs hela blogginlägget här;
http://barnombudsmannen.blogspot.se/2014/10/att-ta-ansvar-for-barn-i-familjehem.html


FR ORDF. O FUNKTIONÄRSKONFERENS"


KATRINEHOLM den 30 jan -1 febr. 2015
Information kommer senare. Men "reservera helgen om det är möjligt"

tel.0150-78010
"tipsa om den här artikeln på svt.se/nyheter

"Stor brist på familjehem"

http://www.svt.se/nyhetsklipp/regionalt/tvarsnytt/article2221048.svt


----------------------------------

Nu lanserar vi Unga Direkt på webben2014-08-27 | Nyheter:

Barnombudsmannen har under de senaste åren framgångsrikt använt sig av metoden Unga Direkt för att lyssna till och synliggöra barns och ungas erfarenheter och åsikter i olika frågor. Nu vill vi dela med oss till dig som arbetar med frågor som rör barn och unga

http://www.barnombudsmannen.se

---------------------------------------------------------------------------------------------
11 juli 2013

Socialtjänsten ska bli känd för barn

I dag har regeringen fattat beslut som handlar om att socialtjänsten måste vara synlig, känd och tillgänglig för barn. Barnombudsmannens årsrapporter har visat att socialtjänsten är okänd för många barn och att de inte vet hur de ska få kontakt med den och vilken hjälp de kan få. En nationell webbplats ska tas fram i samråd med barn och unga. Där ska barn och unga få information om socialtjänsten på ett sätt som är lätt att förstå. Uppdraget genomförs av Socialstyrelsen och Barnombudsmannen.

Olycksfall i arbetetDet hände en olycka i Stockholm i maj. En buss kördes felaktigt i en av Stockholms tunnlar. Bussen var för hög och konsekvensen blev att gastankarna på bussens tak lossnade, hamnade på vägbanan och utgjorde en säkerhetsrisk. Trafiken fick stängas av i flera timmar. En olycka med bara materiella skador och en chokad bussförare. Bussföraren hade helt uppenbart fattat ett felaktigt beslut med sitt vägval. Jag råkade lyssna på radio när en representant för bussförarens arbetsgivare intervjuades. Han sa en sak som fick mig att reagera. Han sa att busschauffören fick krisstöd för sin chock.
Inte ett ord nämndes om vems fel olyckan var. Det viktiga var att föraren fick all hjälp.
Utredningen skulle få visa varför det hade gått så snett.

Jag har arbetat som bussförare. Jag körde en gång, av misstag, på en parkerad bil med materiella skador som följd. Bussen var tom på passagerare. Jag blev inte speciellt chockad, men togs hand om på ett bra sätt. Jag fick åka hem och vila mig och var välkommen tillbaka till jobbet dagen därpå. Jag fick inte höra något mer om olyckan efteråt. Jag antar att bussbolagets försäkringsbolag tog hand om kostnaderna.
Tänk om detta kunde översättas till familjehemsvården. Alla de gånger familjehemmet fastnar i tunneln. Oavsett vem som stått bakom styret. Det är inte alltid familjehemsföräldrarna som styr, men oftast får de skulden ändå. Var är krisstödet då? Vid en olycka eller annan plötslig händelse hamnar oftast alla inblandade personer i någon form av kris på kort sikt. Om man ovanpå den krisen tappar kontrollen över sitt eget liv kan krisen fördjupas och orsaka långtgående konsekvenser. Vi kan ta sammanbrott i ett familjehem som exempel.
En 16 årig pojke rymmer från sitt familjehem. När han dagen därpå pratar med sina socialsekreterare berättar han att han inte kunde bo kvar för att han blev så illa behandlad av sina familjehemsföräldrar. Han blev bl.a. slagen där. Socialsekreteraren placerar pojken omedelbart i ett jourhem. Familjehemsföräldrarna kallas till socialkontoret där de får ta del av pojkens anklagelser. De förnekar allt pojken har berättat. De får beskedet att pojken skall fortsätta bo i sitt jourhem. Det var fjärde gången pojken flyttade på det viset. Pojken fick ingen hjälp för sina svårigheter att knyta an. Det var uppenbart att han inte vågade ha det bra. Familjehemsföräldrarna fick ingen hjälp, inga svar på sina frågor, inte ens arvode enligt avtalet. Det gjordes ingen polisanmälan, men det aktuella familjehemmet kände sig dömda
.
Det var aldrig tal om något krisstöd i det fallet. Förresten, socialsekreterarna fick säkert hjälp för sin egen del. Det är inget fel i det, men borde man inte unna samma sak för de andra inblandade. Konsekvensen av den olyckan blev inga materiella skador (Om vi bortser från det uteblivna arvodet som var reglerat i avtalet.). Däremot blev det långvarigt psykiskt lidande för familjehemsföräldrarna som inte vågade sig på nya uppdrag. Pojken är pappa till två barn med två olika kvinnor. Han följer mönstret, han är bara 24 år. Jag såg honom med en ny kvinna som är gravid.
Oavsett vem som är orsaken till det sammanbrottet för det blandade känslor med sig. Hur ofta får de inblandade personerna hjälp med att sortera sina egna känslor som orsakats av händelsen? Min erfarenhet är att det sker allt för sällan.

Att placera barn i ett familjehem är inte tillräklig åtgärd när barn far illa. Det krävs ett medvetet handlande från, ibland, flera olika aktörer för att barnet blir hjälpt. Att byta familjehem för ett barn är inte heller tillräklig åtgärd, det krävs ännu mera medvetet handlande för att hjälpa barnet.
Det är dags att bilda en haverikommission för familjehemsvården.


Telle Söderberg

+++++++++++++++++++++++++++++

fosterbarn SR, P1, 11/6 2013
Tendensdel 2/3 ;
Tema:

När samhället tar över föräldraskapet,


-Det här är mitt sätt att leva, Jag kan inte tänka mig nåt annat liv, trots att vi fosterföräldrar ofta pekas ut som en bunt förövare.

I drygt 23 år har Telle Söderberg och hennes man Bengt tagit hand om andras barn, utöver dom egna tre.. Det är barn vars biologiska föräldrar varit missbrukare eller haft psykiska problem. Samtidigt arbetar hon som familje- o nätverksterapeut i Botkyrka kommun.
Sex av barnen ör vuxna nu och har bott hos Telle och Bengt under hela sin uppväxt. Just nu har makarna öppnat sitt hem för ett syskonpar på 9 och 11 år. Meningen var att barnen skulle stanna några månader, men nu har det gått ett och ett halvt år.

-Jag har sagt till alla barnen: jag behöver er och ni behöver mig. Det är därför vi passar ihop.
Hon beskriver sig som envis och konsekvent med en förmåga att ta barn på allvar . Det är egenskaper som hon tror att hon har haft nytta av som fostermamma. Och för några år sen belönades hon med en guldmedalj av Sällskapet Pro Patria för ”Medborgerliga förtjänster” Dom största problemen har Telle inte haft med barnen eller föräldrarna utan med socialtjänsten

Hon efterlyser större engagemang från samhället för dom omhändertagna barnen. Och ett bättre stöd till familjehemmen.
- Jag slås hela tiden av barnens styrka, trots det dom varit med om. Om man ger dom en bra växtplats så växer dom.

Läs mer på; http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3381&artikel=5554873

Mina två viktiga familjer, hur viktig är jag då?


Debatt om familjehemsplacerade barns situation,
seminarium som Forum för Familjevård och FUR anordnar på Almedalen
den 4 juli 2013 kl. 15.00-16.00
Barn och unga i familjehem och HVB,
NY BOKDen här handboken ska underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller när barn och unga som behöver vård utanför det egna hemmet.
Handboken riktar sig framförallt till socialsekreterare som arbetar med placeringar av barn och unga, men även till personer som arbetar med t ex konsulentstödd familjehemsverksamhet.

Ett avsnitt i boken handlar om konsulentstödda familjehem och jourhem (s. 81 ff) och berör områden som socialnämndens ansvar och krav på dokumentation
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-1-1

Barnrättsdagarna 2014 .


Örebro 8 - 9 april 2014
Barnrättsdagarna

----
-------

Det är många som det har gått bra för tack vare att ni har varit fosterbarn.”,


Läs mera på Familjehemmens Riksförbunds hemsida;
http://www.familjehemmensriksforbund.se under AKTUELLA ARTIKLAR


13 febr. 2012.

Bristen på familjehem för barn och unga i landet
och i länet är stor! ,


– För att få fler att vilja ta emot barn och unga måste familjehemmen värdesättas
och få högre status säger, Rolf Ringsell som är ordförande i Familjehemmens Riksförbund i Västerbotten.

"Familjehemmen måste värdesättas mer och få högre status",
Bristen på familjehem för barn och unga i landet och i länet är stor. -- För att få fler att vilja ta emot barn och unga måste familjehemmen värdesättas och få högre status säger, Rolf Ringsell som är ordförande i Familjehemmens Riksförbund i Västerbotten.

.
Ett sätt att höja statusen och värdesätta familjer som vill bli familjehem och ta emot barn och unga som inte kan bo hos sina biologiska föräldrar är att det ska finnas rejäl stöttning från kommunerna med utbildning, fortutbildning och expertis runt det placerade barnet..
Man ska känna att man som familjehem ingår i ett team, säger Rolf Ringsell som tycker att staten ska ställa högra krav på kommunerna
.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=4961457 .
REPORTER: Filippa Armstrong Sveriges Radio Västerbotten 2012-02-13..
Måndag 13 februari 2012 kl 04:56 (Nyheter P4 Västerbotten)


----------------------------------------------------------------------------

1 febr. 2012.

De familjehemsplacerade barn är också vår framtid!
Vilken framtid ger vi dem?


Staten borde ta mera ansvar över de placerade barnen nu för att slippa be om ursäkt i framtiden. Idag behandlas inte de placerade barnen lika över landet. Kommunernas självstyre utgör ett hinder för att barnen som behöver ett kompletterande eller ställföreträdande hem skall ha samma rättigheter oavsett vilken av Sveriges kommuner som är den placerande kommunen.
Under de senaste åren har flera omskakande rapporter publicerats om hur de placerade barnen och ungdomarna har det i dagens Sverige. Några exempel är Barnombudsmannens rapport hur ungdomarna behandlas på statliga institutioner med isolering och annan icke acceptabel behandling (I.m sorry, BO2010). HVB-hemmen där ungdomarna straffas med kränkande metoder (Bakom fasaden, BO 2011). Familjehem där barn inte får sina grundläggande behov tillgodosedda och särbehandlas för att de är placerade. Barnen som inte räknas in i den familjen de bor hos och får bl.a. avstå familjens semesterresor. Allt detta har barnen och ungdomarna själva berättat under 2010.

På upprättelseceremonin den 21 november 2011 uppmanade Maria Larsson alla vuxna och framförallt de som arbetar inom kommunernas socialtjänst göra sitt yttersta för att de placerade barnen och ungdomarna i dag och i framtiden ska inte behöva uppleva samma hemska saker som dem ursäkten riktades till denna dag.
Bo Vinnerljung har med sin forskning visat att de placerade barnen och ungdomarna toppar i all statistik i dåliga skolresultat, självmord, tonårsgraviditeter och bidragsberoende. Han säger att samhället har en övertro vad det gäller familjehemmens möjlighet att ersätta den biologiska familjen.

Vad finns det för alternativ? Trots, eller kanske på grund av, all öppenvård har placeringarna inte minskat i Sverige. Alla inblandade vittnar också om att många av de barn och ungdomarna som placeras idag har stora behov idag.
Alla barn som behöver placeras utanför det egna hemmet tillfälligt eller permanent har rätt att bli väl omhändertagna av kunniga, trygga och intresserade vuxna. Vuxna som håller och förblir barnets familj oavsett vad som händer.

För att vara den kunniga, trygga och intresserade vuxna oavsett om man arbetar inom socialtjänsten eller har uppdraget som familjehem behöver i sin tur rätt utbildning, kontinuerlig fortbildning och adekvat handledning.
Är det inte dags att inse att det måste tas nya grepp inom familjehemsvården. Kan alla Sveriges kommuner klara av att rekrytera, utbilda och handleda tillräkligt många familjehem för de barn som behöver bo hos någon annan än sin biologiska familj, inte en ersättningsfamilj utan en kompletterande/ ställföreträdande familj? En familj som passar just det aktuella barnet.


Alla Sveriges kommuner kan inte erbjuda bra familjehemsvård åt de barnen som tas i samhällsvård därför anser jag att det behövs större statlig ansvarstagning i form av styrning över kommunernas sätt att bedriva familjehemsvård. De placerade barnen har rätt att veta sina rättigheter, som ska vara lika över hela Sverige!

Telle Söderberg

----------------------------------------------------------------------------

RFF reagerar över inslagen Ekot och i Studio Ett


den 30:e januari 2012
Det var många som reagerade över inslaget om familjehem i Studio Ett i Sveriges radio P1 igår, så också vi inom Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård, RFF.
I inslaget gavs bilden av att privata vinstintressen går före barnets behov och att man, som en följd av detta, placerar barn i familjehem, som inte håller kvalité eller som inte passar barnet.
RFF delar inte den uppfattningen av flera skäl: Läs på: - Riksförbunder för Förstärkt Familjevård

----------------------------------------------------------------------------

"Forum för Familjevård


satsar på kvalitet och säkerhet i familjehemsvården/familjevården genom ett ansöka om ett projekt hos Allmänna Arvsfonden för att utveckla ett Kompetens-utvecklingscentrum för barnens skydd.
FfF vill genom detta bidra till att det inte blir fler barn och unga som far illa i samhällets vård. Det ska inte behövas någon mer ”upprättelseceremoni” i framtiden, där staten ber om ursäkt för att barn och unga farit illa i samhällets vård.
Läs mer på: - Forum för Familjevård
----------------------------------------------------------------------------

”Berättelsen om Rosa”?

– en film med och om barn i familjehem
I filmen berättar fem barn och ungdomar om hur det är att bo i familjehem och om bakgrunden till att de inte kan bo hemma hos sina föräldrar. Filmen som är på danska och textad på svenska kan du läsa mer om och beställa på
- BERÄTTELSEN OM ROSA

----------------------------------------------------------------------------"BÖCKER,"Familjevardag med autism och asperger"
Har ditt barn nyligen fått diagnosen Aspergers syndrom eller någon liknande diagnos inom autismspektrum?
I den här boken får du svar på många av de frågor som dyker upp under den första tiden med en diagnos.
Hur kan du prata om diagnosen med barnet och omgivningen? Hur påverkas familjelivet? Vilka rättigheter finns i skolan och samhället, och vad kan man ställa för krav?

Författarna delar frikostigt med sig av sina erfarenheter från habilitering, psykiatri, skola och arbetsliv med mycket kloka tankar och många talande fallbeskrivningar.
Carolina Lindberg & Malin Mårtensson Gothia förlag

"NY BOK


En alldeles särskild familj : att vara familjehem för unga med autism och asperger av Carolina Lindberg ,Gothia förlag
Familjehem som tar emot unga med en funktionsnedsättning inom autismspektrum (AST) behöver kunskap och stöd för att klara sin uppgift.
En alldeles särskild familj – att vara familjehem för unga med autism och asperger är en lättillgänglig bok som visar på hur man kan undvika en del av fallgroparna och göra det så smidigt som möjligt för barnet med AST att landa i sin nya familj.

Boken ger kunskap om själva funktionsnedsättningen, förståelse för den biologiska familjens historia samt tankar och idéer om hur familjehem bäst stöttar barnet. En alldeles särskild …”