:: Familjehemmens Riksförbund      

Ungdomssidan


Familjehemmens Unga Röster,


FUR


En grupp verksam inom Familjehemmens Riksförbund

Anledningen till att FUR startade var att vi såg ett behov av att förändra synen på de barn och ungdomar som bor och har bott hos familjehem. Vinklingen som speglas i media är ofta negativ och man hör sällan om ens aldrig om positiva erfarenheter från de som finns i denna miljö. Detta gör att barn som vuxna har mycket förutfattade meningar om familjehem och framför allt fosterbarn.

Detta har lett till en orättvis bild om familjehemsvården. En bild som bara visar den negativa sidan av familjehemsvården. Den sidan där våld, övergrepp och psykisk misshandel har fått övertag. Det finns alltid en negativ sida av allt men den positiva sidan är mycket viktig.

Vi vet att brister finns och att mycket kan bli bättre, men det finns fall där detta alternativ är det enda rätta, och då finns det också barn som räddats från ett öde värre än att få bo hos icke biologiska föräldrar.
För att vi skall kunna nå andra barn och ungdomar i familjehem och för att knyta band, vikten av den enskilde individen att förstå att denne inte är ensam så kommer FUR göra följande:. FUR kommer att hålla temahelger och läger, där vi kommer att ta del vararandras
upplevelser, åsikter och tankar.
• FUR vill medverka på informationsträffar för blivande familjehemsföräldrar.
• FUR vill ge stöd och råd till ungdomar som bor i familjehem, dels genom hemsida och dels genom att knyta till sig BRIS, Röda Korset och Rädda Barnen.
• FUR vill utbilda barn och ungdomar i A.R.T (Aggresion, Replacement, Training).
• FUR vill hjälpa sociala myndigheterna med att vara med på utbildning och
vidareutbildning av socionomer.
Medlemskapet är gratis första året.

Vilka är välkomna?

Fosterbarn mellan 13 och 25 år och biologiska och adopterade barn som har fostersyskon är välkomna. De som har fostersyskon får också gå igenom mycket förändringar och deras röster ska också få en chans att bli hörda. För att kunna vara en del av vårt nätverk så måste man bli medlem, för det kommer det att finnas lite olika alternativ.

Du kan anmäla dig via e-post: f.u.r@bredband2.com

Kontaktpersoner
E-post skickas alltid i första hand till:

f.u.r@bredband2.com


Verksamhetsledarna

Samuel Bergman 0762090046
,
- Familjehemmens Unga Röster (FUR)

Barnrättsdagarna 2015


Tema: Diskriminering och kränkande behandling
Det gäller 1 av 5! På Barnrättsdagarna 2015 belyser vi barns och ungas egna erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans diskuterar vi hur vi kan främja ett samhälle där barn och unga inte upplever att de blir kränkta eller diskriminerade.


Läs mer på www.barnrattsdagarna.se